Nowelizacja Ustawy Prawo Łowieckie

Dzisiaj ważna data! W końcu jakieś pomyślne wiadomości z Sejmu, a już myślałam, że to się nie przydarzy.

Sejm znowelizował dzisiaj  Ustawę Prawo Łowieckie
Zgodnie z przyjętymi zmianami, nie będzie można między innymi wykorzystywać żywych zwierząt do szkoleń psów myśliwskich czy polować w obecności lub przy udziale dzieci do 18. roku życia.
Zwiększono do 150 metrów, (organizacje społeczne postulowały, by wynosiła ona 500 metrów),odległości od zabudowań, gdzie będzie można prowadzić odstrzał, dano również możliwość wyłączenia z polowań swojej ziemi. Nowelizacja przewiduje również zwiększenie nadzoru ministra środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim oraz rozwiązania dotyczące szacowania i wypłat odszkodowań za szkody wyrządzane przez zwierzynę łowną. Zakazano również polowań zbiorowych w parkach narodowych oraz wykreślono propozycję karania za utrudnianie polowań.
Teraz ustawa trafi do Senatu, trzeba tylko mieć nadzieję, że nic złego tu już się nie wydarzy.